Tour Miền Tây

Đang hiển thị 13–24 trong 26 kết quả

850.000

Thời gian khởi hành: 7:00
Địa điểm khởi hành: Cần Thơ
Thời gian tour: 1 ngày
Phương tiện di chuyển: Xe du lịch

Giảm giá
3.690.000 3.390.000

Thời gian khởi hành: Hàng ngày
Địa điểm khởi hành: Cần Thơ
Thời gian tour: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Xe du lịch, ca nô, tàu, xuồng chèo

Giảm giá
3.390.000 2.890.000

Thời gian khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Địa điểm khởi hành: Cần Thơ
Thời gian tour: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện di chuyển: Xe du lịch, tàu cao tốc

850.000

Thời gian khởi hành: 7:00
Địa điểm khởi hành: Cần Thơ
Thời gian tour: 1 ngày
Phương tiện di chuyển: Xe du lịch

Giảm giá
490.000 390.000

Thời gian khởi hành: 14:30
Địa điểm khởi hành: Cần Thơ
Thời gian tour: 4 giờ
Phương tiện di chuyển: Xe du lịch, tàu

850.000

Thời gian khởi hành: 7:00
Địa điểm khởi hành: Cần Thơ
Thời gian tour: 1 ngày
Phương tiện di chuyển: Xe du lịch

1.490.000

Thời gian khởi hành: Hàng ngày
Địa điểm khởi hành: Cần Thơ
Thời gian tour: 2 ngày 1 đêm
Phương tiện di chuyển: Xe du lịch, tàu, xuồng

3.390.000

Thời gian khởi hành: Linh hoạt
Địa điểm khởi hành: Cần Thơ
Thời gian tour: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện di chuyển: Xe du lịch, tàu cao tốc

Giảm giá
2.290.000 1.790.000

Thời gian khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Địa điểm khởi hành: Cần Thơ
Thời gian tour: 2 ngày 1 đêm
Phương tiện di chuyển: Xe du lịch, tàu ca tốc

Giảm giá
2.890.000 2.690.000

Thời gian khởi hành: Hàng ngày
Địa điểm khởi hành: Cần Thơ
Thời gian tour: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện: Xe du lịch, ca nô, tàu, xuồng chèo

250.000

Thời gian khởi hành: Linh hoạt
Địa điểm khởi hành: Mỹ Tho
Thời gian tour: 4 giờ
Phương tiện di chuyển: Tàu du lịch

Giảm giá
890.000 850.000

Thời gian khởi hành: 7:00
Địa điểm khởi hành: Cần Thơ
Thời gian tour: 1 ngày
Phương tiện di chuyển: Xe du lịch