Hiển thị 13–24 của 47 kết quả

-19%
1.690.000

Thời gian khởi hành: 5:30
Địa điểm khởi hành: Sài Gòn
Thời gian tour: 2 ngày 1 đêm
Phương tiện di chuyển: Xe du lịch, tàu, xuồng

-5%
3.990.000

Thời gian khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Địa điểm khởi hành: Cần Thơ
Thời gian tour: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Xe du lịch, ca nô, tàu, xuồng chèo

4.350.000

Thời gian khởi hành: Lịch trình
Địa điểm khởi hành: Cần Thơ
Thời gian tour: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện di chuyển: Xe du lịch, máy bay

-14%
2.450.000

Thời gian khởi hành: 5:30
Địa điểm khởi hành: Sài Gòn
Thời gian tour: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện di chuyển: Xe du lịch, tàu, xuồng 3 lá

-19%
850.000

Thời gian khởi hành: 7:00
Địa điểm khởi hành: Cần Thơ
Thời gian tour: 1 ngày
Phương tiện di chuyển: Xe du lịch

-31%
450.000

Thời gian khởi hành: 14:30
Địa điểm khởi hành: Cần Thơ
Thời gian tour: 4 giờ
Phương tiện di chuyển: Xe du lịch, tàu

-10%
1.850.000

Thời gian khởi hành: Hàng ngày
Địa điểm khởi hành: Cần Thơ
Thời gian tour: 2 ngày 1 đêm
Phương tiện di chuyển: Xe du lịch

-10%
950.000

Thời gian khởi hành: 5:30
Địa điểm khởi hành: Sài Gòn
Thời gian tour: 1 ngày
Phương tiện di chuyển: Xe du lịch, thuyền máy

-14%
3.090.000

Thời gian khởi hành: 5:30
Địa điểm khởi hành: Sài Gòn
Thời gian tour: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện di chuyển: Xe du lịch, xuồng, tàu, cano

-14%
590.000

Thời gian khởi hành: Hàng ngày
Địa điểm khởi hành: Cần Thơ
Thời gian tour: 1 ngày
Phương tiện di chuyển: Xe du lịch, tàu cao tốc

-19%
850.000

Thời gian khởi hành: 7:00
Địa điểm khởi hành: Cần Thơ
Thời gian tour: 1 ngày
Phương tiện di chuyển: Xe du lịch

270.000

Thời gian khởi hành: Linh hoạt
Địa điểm khởi hành: Mỹ Tho
Thời gian tour: 4 giờ
Phương tiện di chuyển: Tàu du lịch