Tour Miền Tây từ Sài Gòn

Đang hiển thị 7 kết quả

-5%
4.150.000 3.950.000

Thời gian khởi hành:3:30
Địa điểm khởi hành:Sài Gòn
Thời gian tour:4 ngày 3 đêm
Phương tiện di chuyển:Xe du lịch, xuồng, tàu, cano

-5%
4.050.000 3.850.000

Thời gian khởi hành:5:30
Địa điểm khởi hành:Sài Gòn
Thời gian tour:4 ngày 3 đêm
Phương tiện di chuyển:Xe du lịch, xuồng, tàu, cano

-8%
2.490.000 2.290.000

Thời gian khởi hành:3:30
Địa điểm khởi hành:Sài Gòn
Thời gian tour:3 ngày 2 đêm
Phương tiện di chuyển:Xe du lịch, tàu, xuồng 3 lá

-6%
3.100.000 2.900.000

Thời gian khởi hành:23:00
Địa điểm khởi hành:Sài Gòn
Thời gian tour:2 ngày 1 đêm
Phương tiện di chuyển:Xe du lịch, tàu cao tốc

-9%
2.290.000 2.090.000

Thời gian khởi hành:3:30
Địa điểm khởi hành:Sài Gòn
Thời gian tour:2 ngày 1 đêm
Phương tiện di chuyển:Xe du lịch, tàu, xuồng

-11%
1.890.000 1.690.000

Thời gian khởi hành:5:30
Địa điểm khởi hành:Sài Gòn
Thời gian tour:2 ngày 1 đêm
Phương tiện di chuyển:Xe du lịch, tàu, xuồng, xe ngựa

-22%
890.000 690.000

Thời gian khởi hành:5:30
Địa điểm khởi hành:Sài Gòn
Thời gian tour:1 ngày
Phương tiện di chuyển:Xe du lịch, xuồng 3 lá, xe ngựa