Hợp tác

Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2020

Kính gửi Quý Đối tác,

Với mong muốn giới thiệu hình ảnh và con người của Miền Tây đến với bạn bè trong và ngoài nước, xa hơn nữa là giúp cải thiện cuộc sống và kinh tế của người dân địa phương, chúng tôi – những người trẻ của Nụ Cười Mê Kông – ôm trong mình khát khao làm sao để hiện thực hóa ước mơ đó. Nỗi trăn trở này luôn thường trực và trở thành kim chỉ nam cho chúng tôi trong việc tạo ra những sản phẩm với chất lượng tốt nhất, có tính đến yếu tố phát triển bền vững và lợi ích cho cộng đồng, trước khi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đến với khách hàng.

Trên quan điểm đó, chúng tôi cũng nhận thức rất rõ tầm quan trọng của việc hợp tác và kết nối giữa các doanh nghiệp, các đơn vị và cá nhân với nhau để cùng hình thành một cộng đồng nhằm quảng bá có hiệu quả hình ảnh, điểm đến, sản vật và con người miền Tây đến với du khách. Một cánh én không thể làm nên mùa xuân và vì lẽ đó, chúng tôi rất hoan nghênh và trân trọng từng mối quan hệ hợp tác với Quý Đối tác. Đồng thời, chúng tôi muốn truyền tải và khẳng định một thông điệp mạnh mẽ: mong muốn được trở thành một đối tác toàn diện, tin cậy với phương châm cùng phát triển và phát huy bản sắc du lịch miền Tây.

Nụ Cười Mê Kông hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của đối tác và một lần nữa chúng tôi muốn nhân cơ hội này thể hiện thiện chí của mình, được kết nối, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau, vì hình ảnh du lịch và con người, tiềm năng của vùng đất Cửu Long.

Trân trọng,