Chương Trình Tập Huấn Sơ Cấp Cứu Cho Đội Hướng Dẫn Viên Du Lịch Cần Thơ

Chương Trình Tập Huấn Sơ Cấp Cứu Tại Công Ty Du Lịch Mekong Smile Cho Đội Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tại Thành Phố Cần Thơ

I. Mục tiêu

– Truyền thông giáo dục cộng đồng về phòng chống dịch Covid 19 và hướng dẫn rửa tay đúng cách
– Truyền thông giáo dục cộng đồng về các kiến thức cơ bản trong các trường hợp cần sơ cấp cứu
– Truyền thông thương hiệu BV Hoàn Mỹ Cửu Long, giới thiệu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà Home Health Care

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long - Nụ Cười Mê Kông
Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long – Nụ Cười Mê Kông

II. Thời gian, địa điểm, đối tượng

– Thời gian (dự kiến): từ 08h30 đến 11h30 ngày 28/05/2020
– Địa điểm: Cồn Sơn

– Địa điểm tập trung: 7h00 tại bến đò Cô Bắc

– Đối tượng: Nhân viên công ty Mekong Smile và đội hướng dẫn viên du lịch thành phố Cần Thơ

Sơ cấp cứu nạn nhân – Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long

III. Nội dung chương trình

– Hướng dẫn các phương pháp phòng ngừa dịch Covid 19 gây ra
– Hướng dẫn vệ sinh tay đúng cách
– Tập huấn sơ cấp cứu khi bị ngạt nước và phòng chống đuối nước qua hình thức thực hành
– Giới thiệu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà Home Health Care

Sơ cấp cứu nạn nhân – Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long

Liên hệ

Hotline: 0979 234 234

Fanpage Nụ Cười Mê Kông

Bình luận