Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Một 2019

Lễ cúng trăng người Khmer | Ok om bok và những điều thú vị

Nghi thức đút cốm ở lễ cúng trăng

Lễ cúng trăng người Khmer tổ chức hàng năm vào thời điểm trăng đẹp nhất trong tháng 10. Đây là một lễ hội truyền thống với nhiều hoạt động thú vị. Nó thể hiện nét văn hóa truyền thống đặc trưng riêng người Khmer Nam bộ. Từ những hoạt động như đua ghe ngo, chơi […]